ข้อตกลงในการใช้บริการ Service agreement   1. ไม่อนุญาติให้นำสื่อที่ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม ซอฟท์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์ bittorrent สื่อลามกอนาจร ทุกรูปแบบเก็บไว้ในเครื่องแม่ข่ายเสมือนของเรา และห้ามใช้งานใดๆที่ผิด พรบ.คอมพิวเตอร์ 2550 หากพบว่ามีการใช้งานดังกล่าวจะระงับการให้บริการทันที โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้าและไม่มีการคืนค่าบริการและค่าเสียหายใดๆให้กับผู้ใช้บริการ และ ผู้ใช้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบคดีความต่างๆที่เกิดขึ้นเอง

  2. ผู้ใช้บริการสามารถยกเลิกการใช้บริการได้ทุกเมื่อที่ต้องการ เพียงแจ้งให้เราทราบทาง Email, Fax หากยกเลิกการใช้บริการก่อนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาการใช้บริการที่ตกลงไว้ จะไม่สามารถขอคืนค่าบริการใดๆจากทางเราได้

  3. ทางเราขอเก็บสำเนาบัตรประชาชนลูกค้าทุกท่าน โดยจะเก็บรักษาข้อมูลทุกอย่างของลูกค้าไว้เป็นความลับ ยกเว้นจะมีการทำเรื่องร้องขอข้อมูลมาจากหน่วยงานของราชการเท่านั้น

  4. ผู้ใช้บริการแต่ละท่านต้องจัดการเก็บ log ของ server ตามพรบ.คอมพิวเตอร์ 2550 ด้วยตนเอง