อัตราค่าบริการเครื่องแม่ข่ายเสมือนส่วนบุคคล Virtual private server (VPS)'s service rates ถ้าชำระด้วยทรูมันนี่/TMTOPUP หัก14.9% จากยอดที่โอนเข้ามานะครับ(เอาราคาปกติหาร0.851)
เช่นแพลน1500 จ่ายผ่านTMTOPUPก็จะเป็น 1500/0.851=1763บาทครับ
Plan
Memory (RAM)
Disk Space (Harddisk)
CPU Core
IP Address
OS
Data tranfer (Bandwidth)
ค่าบริการ / 30 วัน
ค่าบริการถ้าจ่ายผ่านTMTOPUP
บริการเสริม
จดโดเมน .com .net 450 บาท/ปี
ติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่ 200 บาท/ครั้ง
เพิ่ม 1 IP Address 200 บาท/เดือน
ติดตั้ง Direct Admin 200 บาท/เดือนติดต่อ/สอบถาม ขอข้อมูลเกี่ยวกับบริการได้ตลอดครับ ยินดีให้บริการ